Upravit stránku

Servisní výměna plynoměrů

Demontáž, oprava a ověření, montáž membránového, rotačního a turbínového plynoměru a uvedení plynové instalace do provozu

Jednání

Zákazník předloží požadavek na servisní výměnu při jednání s výrobním ředitelem (viz. kontakty). Upřesní se technické parametry instalace, typ a velikost měřidla a další zákazníkovy požadavky. Výsledkem jednání je schválená cenová nabídka, termíny návštěv technika a objednávka.

Demontáž plynoměru

Technik plynoměr na místě instalace demontuje, namontuje náhradní funkční plynoměr zapůjčený firmou Spektrum s.r.o. a instalaci uvede do provozu. Zástupce zákazníka potvrdí vykonané práce do montážního listu. Doba trvání: 1 den

Oprava a ověření

Plynoměr je ve firmě Spektrum s.r.o. opraven a ověřen dle standardních postupů (viz. záložky membránové, rotační a turbínové plynoměry). Doba trvání 2 ÷ 3 dny.

Montáž plynoměru

Technik na místě instalace demontuje zapůjčený plynoměr a nahradí jej původním, nově opraveným a ověřeným měřidlem a instalaci uvede do provozu. Zástupce zákazníka potvrdí vykonané práce do montážního listu. Doba trvání 1 den.

 

Proškolení obsluhy

Na požádání zákazníka proškolí technik obsluhu instalace o správném uvádění plynoměru do provozu, kontrole těsnosti instalace a o kontrole správné výšky hladiny oleje v měřidle.

Fakturace

Spektrum s.r.o. fakturuje vykonané práce a dopravu na základě schválené cenové nabídky a skutečně vykonaných činností uvedených v potvrzeném montážním listě.

Výhody

  • zkrácení doby servisní výměny plynoměru vč. opravy a ověření na minimální dobu 3 ÷ 5 dní s garancí kvality provedení všech činností
  • zapůjčený ověřený plynoměr umožňuje zákazníkovi bez ochozu nebo mezikusu bez přerušení kontinuálně pokračovat ve správném měření spotřeby plynu i v čase opravy plynoměru vlastního
  • proškolení obsluhy instalace významně sníží pravděpodobnost poškození měřidla vlivem špatného uvádění do provozu nebo špatné obsluhy

 

Servisní výměny provádíme u membránových, rotačních a turbínových plynoměrů všech typů a velikostí výrobců Common, Elster (Premagas), Instromet, Itron (Rombach, Schlumberger, Actaris), Metrix, RMG, Romet, Roots.